• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GENEL BİLGİLER

İzmir’in kuzeyinde bir Tıp Fakültesi kurmayı amaçlayan İzmir Bakırçay Üniversitesi sağlık alanındaki hedefine 2018 yılı itibari ile ulaşmış, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı kararname ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile Fakültemize alınan 31 öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan protokol gereği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi tıp eğitimine başlamıştır. İlk mezunlarını 2023-2024 eğitim-öğretim yılında verecek olan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 44 Anabilim dalı ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile hizmet verecektir. Tıp Fakültesi’nde Ocak 2023 itibariyle 26 Profesör, 28 Doçent, 34 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere 94 akademik personel ve 178 Araştırma Görevlisi (TUS) görev yapmaktadır. Halen Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları’nın kurulması için gerekli alt yapı hazırlıkları ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile afiliasyon gerçekleşmiştir.

Öğrencilerimize mezun olduklarında tüm eğitim süresi boyunca yaptıkları eğitim faaliyetlerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygunluk gösteren “Diploma Eki” verilecektir. Eğitim alanında ulusal yeterlikler çerçevesinde uluslararası standartlarda eğitim verilecektir. Üniversitemiz, tıp eğitiminin uluslararası niteliğini önemseyerek Erasmus protokollerini öncelikli gündemine alacaktır. Öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir aşamasını sene kaybı olmaksızın yurt dışında tamamlayabileceklerdir. Diğer taraftan anlaşma yapılacak olan üniversiteler ile öğretim üyesi hareketliliği de olacaktır.